Työharjoittelu

Työharjoitteluun Ecocomille? Meillä voit suorittaa opintoihisi kuuluvaa työharjoittelua. Laita hakemus osoitteeseen tyoharjoitteluecocom.fi.

Työharjoittelu sopii ICT-asentajille sekä muille toisen asteen koulutuksessa oleville, joille tietoteknisten laitteiden asennukset ja korjaukset kuuluvat opetussuunnitelmaan. Ennen työharjoittelun alkua kartoitamme edellytykset suorittaa työharjoittelu siten, että oppilaitoksen asettamat tavoitteet sekä oppilaan itsensä työharjoittelulle asettamat tavoitteet täyttyvät mahdollisimman hyvin. Mikäli toteamme, että tavoitteet on mahdollista harjoittelun aikana saavuttaa niin sovimme työharjoitteluajankohdan. Työharjoittelu tapahtuu Ecocomin toimistolla osoitteessa Lapinkävijäntie 1, 96100 Rovaniemi. Työharjoittelijan esimies ja ohjaaja työpaikalla on huoltoteknikko Mikko Taipale ja työharjoittelun toteutuksesta vastaa Jari Kokko yhdessä oppilaitoksesi ohjaajan kanssa.