Uudelleenkäyttöinfo

Ecocom on tietotekniikan uudelleenkäyttöön erikoistunut yritys. Tällä sivulla kerrotaan mitä tarkoittaa uudelleenkäyttö ja miten se eroaa kierrätyksestä. Sivulla kerrotaan myös miksi uudelleenkäyttö on kierrätystä parempi vaihtoehto ympäristön kannalta.

Mitä tarkoittaa uudelleenkäyttö?

Uudelleenkäyttö tarkoittaa käytöstä poistetun laitteen korjaamista ja huoltamista siten, että käytöstä poistettu laite voidaan ottaa uudelleen käyttöön sen alkuperäisen käyttötarkoitukseen. Uudelleenkäytetty laite pyritään huoltamaan mahdollisimman tarkoin alkuperäistä laitetta vastaavaksi. Usein huolto tehdään uudelleenkäyttöön erikoistuneessa paikallisessa yrityksessä. Uudelleenkäytetyn laitteen suorituskyky voi olla jopa alkuperäistä laitetta parempi johtuen laitteeseen huollon yhteydessä tehdyistä päivityksistä. Uudelleenkäytetty laite ei kuitenkaan täydellisesti vastaa alkuperäistä uutta laitetta johtuen siitä, että laitetta on käytetty jo aiemmin. Näin ollen esimerkiksi laitteen käyttöikä voi jäädä normaalia lyhyemmäksi.

Mitä tarkoittaa kierrätys?

Kierrätyksessä laite menee romutettavaksi ja hyödynnettäväksi raaka-aineina. Kierrätykseen menevä laite pakataan kontteihin ja kuljetetaan erilaisten välivarastojen kautta kierrätyskeskukseen. Siellä laite puretaan ja raaka-aineet lajitellaan ja myydään eteenpäin uusien laitteiden valmistajille. Raaka-aineet kuljetetaan valmistajan tehtaalle ja raaka-aineista valmistetaan uusia laitteita. Uudet laitteet kuljetetaan edelleen tukkukauppiaille ja jälleenmyyntiliikkeisiin. Kierrätyskeskukset, raaka-aineesta uusia laitteita valmistavat tehtaat ja jälleenmyyntiliikkeet voivat sijaita eri puolilla maapalloa. Kierrätyksen aikana syntyy päästöjä raaka-aineiden ja laitteiden kuljetuksesta sekä uusien laitteiden valmistuksesta. Kierrätykseen lähteneen laitteen materiaalit voivat matkata kaksi kertaa maapallon ympäri ennen kuin ne ovat jälleen valmiina tuotteena seuraavalla kuluttajalla.

Miksi uudelleenkäyttö on parempi vaihtoehto ympäristölle?

Uudelleenkäytössä sama laite pyritään saamaan uudestaan käyttöön. Jos laite saadaan kunnostettua käyttökuntoon niin sitä ei ole tarvetta kierrättää. Laite kunnostetaan paikallisessa yrityksessä paikallisen työvoiman avulla. Perinteisessä kierrätysketjussa syntyvät päästöt jäävät pois. Voidaankin ajatella, että uudelleenkäytetyn laitteen hiilijalanjälki on jo astuttu. Siksi uudelleenkäytetyn laitteen ostaminen on hiilineutraali ja ekologinen valinta.


Ecocomin uudelleenkäytön prosessikuvaus

  • Ecocomin työntekijä hakee laitteen uudelleenkäyttökontista Alakorkalon jäteasemalta tai laite tuodaan yrityksen tiloihin.
  • Uudelleenkäyttökontista haettu laite kuljetetaan yrityksen tiloihin Lapinkävijäntielle.
  • Laite tarkistetaan silmämääräisesti.
  • Laitteen toiminta testataan.
  • Muistit tyhjennetään tätä tarkoitusta varten kehitetyllä ohjelmalla ja kaikki edellisen käyttäjän tiedot poistetaan pysyvästi.
  • Laite puhdistetaan ja huolletaan, rikkinäiset osat korjataan tai vaihdetaan.
  • Laitteeseen tehdään mahdollisuuksien mukaan laitteen suorituskykyä parantavia päivityksiä kuten keskusmuistin lisäys ja/tai nopeamman kiintolevyn asentaminen.
  • Ohjelmisto ja ajurit asennetaan.
  • Laite luetteloidaan ja laitetaan myyntiin tai lahjoitetaan.

Uudelleenkäytetyn laitteen suorituskyky vastaa lähtökohtaisesti uutta samanlaista laitetta. Suorituskykyä on myös voitu nostaa päivityksillä. Kannettavissa tietokoneissa akun suorituskyky arvioidaan erikseen. Lisätietoja laitteista ja niihin tehdyistä toimenpiteistä saat henkilökunnalta.